NAŠA ZGODBA

Harmonija tradicije in narave

Sva Robert in Rosmarie Žitnik. S sinom Blažem,  po zdravih načelih živimo, kmetujemo in pridelujemo.

Želimo pripomoči k izboljšanju prehranjevalnih navad družin, malčkov v vrtcih, otrok v šolah, aktivnih v podjetjih, obdarovancev in vseh, ki se med iskanjem tradicionalnega, a hkrati neprimerljivega, oglasijo pri nas.

V Starošincah, že od leta 2012 primarno pridelujemo piro, v spoštovanju do narave brez uporabe pesticidov in umetnih gnojil.

Svežino moke zagotavljamo s sprotnim luščenjem pire in mletjem pirinega zrnja v mlinu, kjer ni možnosti pregrevanja moke, kar ohranja za telo dobrodošla hranila.

Podoba naših polj se nenehno spreminja zaradi kolobarjenja, ki je zelo pomembno, saj prispeva k zdravju naših rastlin.

In kako se še trudimo
kot družina?

– dosledno ločujemo odpadke;
– v podzemnih rezervoarjih
zbiramo deževnico;
– v kolikor smo z avtomobilom
na poti, združimo opravke;
– tiskamo na EKO papir;
– uporabljamo EKO čistila.

Skozi vse letne čase, od zgodnje pomladi, skrbno obdelujemo zemljo, bdimo nad rastlinami, smo z njimi povezani ob vseh vremenskih ujmah in zatišjih, jih spravljamo v kašče, predelamo in pripravimo za vas. In vse to pripomore k dobremu receptu naših pirinih dobrot. Vzemite ste si možnost, da sredi novodobnega prehitrega tempa, okusite »moč« narave pripravljeno z veliko mero ljubezni.

Kje in kdaj nas najdete?

Naše dobrote lahko kupite ob petkih v prodajalni na naslovu Starošince 40A, od 08.00 – 16.00 ure. Lahko  pa nas obiščete katerikoli  dan v tednu po predhodnem dogovoru.

Naziv naložbe

Nakup kmetijske mehanizacije, kolektivna naložba. Trajanje vključenosti v podukrep M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Povzetek

Kolektivna naložba na kmetijah je usmerjena v nakup kmetijske mehanizacije. Kmetiji sta se z nabavo mehanizacije odločili zaradi optimiziranja delovnih opravil, ki jih je smotrno opraviti s kmetijskimi stroji, zagotavljanje večje varnosti pri delu in bolj zdravega delovnega okolja, zmanjšanje potreb po fizičnem delu, zaradi prilagajanja podnebnim spremembam, zmanjšanje toplogrednih plinov, zmanjšanje obremenitev na okolje. Načrtovane investicije pa bodo prispevale tudi k večji konkurenčnosti obeh kmetij, zniževanju stroškov, zmanjšanju porabe delovnega časa in k večji učinkovitosti.

Cilji

Izpostavljamo naslednje kratkoročne in dolgoročne cilje: Posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;

  • Ohraniti konkurenčnost na trgu,

  • Posodobitev kmetijske mehanizacije, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,

  • Optimiziranje delovnih procesov na kmetiji in posodabljanje vpeljanih tehnologij,

  • Zmanjšanje stroškov pri pridelavi poljščini in v prireji,

  • Trajnosten razvoj kmetije z vključevanjem v okoljske programe,

  • Nenehno izobraževanje, spremljanje novosti in vpeljevanje le teh v prakso,

  • Ohranjanje delovnega mesta na kmetiji.

Dejavnost

Naša kmetija je usmerjena v poljedelstvo in prašičerejo. Obdelujemo 23,30 ha njiv. Ukvarjamo pa se tudi z dopolnilno dejavnostjo – peka kruha in peciva, ter predelava bučnih semen. Osnovno krmo na kmetiji pridelamo na kmetiji sami, viške poljščin prodamo.

PODUKREP 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji 2019-2022

Naziv projekta: Za prihodnost podeželja


Cilji:
Izvedba delavnic, izdelava promocijskega filma in zloženke.
Pričakovani rezultati
Redno izvajanje delavnic na področju osveščanja in
izobraževanja (za vse generacije).